Sint Nyk bruist!


Subsidievoorwaarden

 1. De aanvraag heeft betrekking op ons dorp Sint Nicolaasga;
 2. Elke inwoner van Sint Nicolaasga kan een aanvraag voor subsidie indienen;
 3. De aanvraag is gericht op eenmalige kosten, voor een investering of een project. Er wordt geen bijdrage verleend in de jaarlijkse vaste kosten;
 4. Het subsidiebedrag dient aangewend te worden voor een onderwerp dat voor alle inwoners toegankelijk/beschikbaar is;
 5. De aanvraag moet een algemeen belang hebben voor de inwoners van Sint Nicolaasga. Het kan sociaal, maatschappelijk, gezondheid, duurzaam, cultureel of recreatief zijn;
 6. Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga stelt de bewonersbijdrage die jaarlijks door de gemeente verstrekt wordt, ter beschikking;
 7. Wordt het jaarlijks beschikbare bedrag van de bewonersbijdrage overschreden in een jaar, dan kan er gebruik gemaakt worden van de reserve van de voorgaande jaren. Als ook die reservepot leeg is, kan de aanvraag het volgende jaar opnieuw ingediend worden;
 8. Elke inwoner komt 1x in de drie jaar in aanmerking voor een bijdrage;
 9. De aanvraag wordt vóór aanvang van het evenement, werkzaamheden of investering ingediend;
 10. De aanvraag wordt voorzien van een begroting van de kosten;
 11. Uit de aanvraag blijkt dat er in ieder geval gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers, zo nodig kunnen er professionals ingeschakeld worden;
 12. De toegekende bijdrage wordt na realisatie van evenement, werkzaamheden of investering uitbetaald, na toezending van de financiële verantwoording en betaalbewijs;
 13. Bestuur beslist over de aanvraag