Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Jeltje Schram               Secretariaat

Sjouke Bouma.            Penningmeester

Carolien de Lange

Johannes Wierstra     Voorzitter

Annie Jelsma

Roel van Nijen