Dorpsvisie


Dorpsvisie 2025 - 2040

In 2012 is het document ‘Dorpsvisie Sint Nyk 2012 – 2025’ opgesteld, welke destijds een opvolging was van de ‘Structuurschets’ uit 2001. Om voor de komende 15 jaar een vervolg te geven aan de voorgaande dorpsvisie, is onlangs op initiatief van de Ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang Sint Nyk een nieuwe werkgroep gestart.

Het opstellen van een nieuwe visie op de toekomst van ons dorp blijft van belang. De samenleving verandert steeds sneller, de zelfredzaamheid en individualiteit van mensen wordt steeds groter, terwijl de overheid en gemeenten zich steeds vaker terug trekken.

 

De werkgroep heeft als doel om een koers uit te zetten voor 2025 tot 2040, welke wederom gericht zal zijn op het vasthouden en verbeteren van het woon- en leefklimaat en de bedrijvigheid in Sint Nyk. Een samenhangend, toekomstbestendig en vooruitkijkend beleid geeft houvast, om tijdig in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen binnen ons dorp en onze leefgemeenschap. 

 

Om tot een zo breed mogelijke visie te komen, zijn er verschillende domeinen geïdentificeerd. Deze domeinen lopen uiteen van huisvesting, werkgelegenheid tot verenigingsleven en cultuur. De dorpsvisie zal worden gemaakt voor en in samenwerking met de inwoners en andere betrokken partijen en dient als leidraad voor bijvoorbeeld Plaatselijk Belang en gemeente De Fryske Marren. In komende maanden zullen gesprekken plaats gaan vinden met een diversiteit aan belanghebbenden. Via de website en facebookpagina van Plaatselijk Belang en De Zakenman zullen we u als inwoners informeren over hoe meegedacht kan worden in de Dorpsvisie.