Nieuws

Janneke Wittekoek komt naar Sint Nyk

Ja hoor, het is een feit! We zijn trots u te mogen vertellen dat wij de beste cardioloog van Nederland hebben weten te strikken voor ons mooie dorp!

Wij willen samen met u zorgen dat alle mensen in en om Sint Nyk een lang, gezond en gelukkig leven kunnen leiden. 

Op zaterdag 15 april om 13.30 komt Janneke Wittekoek, cardioloog en directeur van Hearlife klinieken, ons hiervoor te motiveren. 

 

 

U kunt nu kaarten kopen bij Bosma Groene Vakzaak voor maar €5 inclusief een consumptie. 

Subsidieregeling ondersteuning sport, cultuur en welzijn tijdens en na corona

Dit is een tijdelijke regeling bedoeld voor vrijwilligersorganisaties zoals stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingsverbanden die actief zijn op het gebied van sport & bewegen, welzijn en kunst en cultuur.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen:

 1. De coronabijdrage: dit is een bijdrage als compensatie voor de financiële schade die ontstaan is als gevolg van de coronapandemie.
 2. De herstartsubsidie: als steuntje in de rug willen we sportieve, welzijns- en culturele activiteiten subsidiëren waarmee organisaties en verenigingen geholpen worden met de herstart van de activiteiten én die een bijdrage leveren aan hun vitaliteit en weerbaarheid.

De activiteit moet uiterlijk 1 oktober 2023 uitgevoerd zijn. De regeling is vanaf 1 november opengesteld en eindigt op 1 mei 2023. Aan te vragen subsidie minimaal € 1.000,- en maximaal € 20.000,-.

Voor meer informatie: https://www.defryskemarren.nl/actueel/subsidieregeling-voor-sport-cultuur-en-welzijn-gaat-van-start/

Contactpersoon bij de gemeente is Gerwin van der Kaap.

 

Doorlopende subsidieregelingen

Naast bovenstaande tijdelijke subsidieregeling zijn er ook doorlopende subsidieregelingen voor:

Culturele activiteiten

https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-culturele-activiteiten/

Voor culturele activiteiten met een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter.

Inwonersinitiatieven

https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-inwonersinitiatieven/

Bedoeld voor:

 1. Activiteiten t.b.v. sociale samenhang, gezondheid etc.
 2. Sport en beweeginitiatieven
 3. Ondersteunen van plaatselijke belangen:

                - Leefbaarheidsprojecten met groot draagvlak.

                - Renovatie en verduurzaming van dorps- en buurthuizen.

 

 

 

Voor individuele inwoners op het gebied van energie, duurzaamheid:

 

Tûk wenjen

Zie: https://tukwenjen.nl/ Voor huurders en woningeigenaren. O.a.:

 1. Energiecoach (betaalde vrijwilliger, advies over bespaarkansen, gratis);
 2. Basis energieadvies door adviseur (€ 35,00 i.p.v. € 300,00). Zie de Subsidieregeling advies eigen woning: https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-advies-eigen-woning/

 

 

 

Voor individuele inwoners, verenigingen, stichtingen etc. en bedrijven:

 

Subsidieregeling groen en blauwe maatregelen

Subsidie wordt voor drie maatregelen verstrekt:

 1. Aanleg groene daken;
 2. Afkoppelen van dak verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van het bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater;
 3. Vasthouden van regenwater door aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule.

Zie: https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-groen-en-blauwe-maatregelen/

 

 

Voor individuele inwoners op het gebied van geldzaken:

 

Geldzaken en schulden

Algemene informatie over geldzaken en schulden:

https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/werk-inkomen/geldzaken-en-schulden/

Hier is o.a. informatie te vinden over de energietoeslag en bijzondere bijstand.

 

Voor het aanvragen van energietoeslag en/of andere regelzaken kunnen inwoners terecht bij:

Regelhulp (onderdeel van Sociaal Werk De Kear)

De medewerkers zijn te vinden in de bibliotheken in onze gemeente:

Balk:                   iedere donderdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur

bereikbaar via 06-82045967

Joure:                 iedere dinsdagochtend tussen 10:30 en 12:30 uur en iedere donderdagochtend tussen 10:30 en 13:30 uur

bereikbaar via 06-51307554

Lemmer:            iedere dinsdagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur en iedere donderdagochtend tussen 10.30 uur en 12.30 uur

op dinsdag bereikbaar via 06-51307472

op donderdag bereikbaar via 06-82155875

Een afspraak maken kan tijdens de aangegeven openingstijden of via regelhulp@sociaalwerkdekear.nl.

 

 

Nieuw bankje geplaatst

Gaat u een wandeling maken door ons mooie Vegelingsbos, maak dan vanaf nu gebruik van dit nieuw geplaatste bankje.
Het bankje is aangeboden door de WSV St.NIC en geplaatst door onze 'bosvrijwilligers'.

We willen zowel de WSV als de vrijwilligers bedanken! 
23 november 2022

Voorjaarsschoonmaak Vegelinbos

Afgelopen maanden  is er door vrijwilligers veel werk in het bos verzet.

Er is een overloop vanuit de vijver geplaatst, 1 kant van de vijver is gesnoeid, beelden en kabouters zijn opgeknapt en bij nat weer werden er geultjes over de grote paden gemaakt zodat het water wegliep. Na de storm zijn omgewaaide bomen van de paden gehaald en de paden zijn ook aangevuld met zand. Veel werk dus.

 

Met dank aan de vrijwilligers kunnen we nu weer genieten van het bos.

 

 

 

Monument 75 jaar bevrijding

 

Op 26 November 1943 is  een B-17 van het 423e Bomb Squadron 306e Bomb Group afkomstig van de vliegbasis Thurleigh in Engeland  neergestort  langs de Tramdyk nabij Sint Nicolaasga. De bommenwerper met het registratienummer 42-30603 Code RD-H en de bijnaam “Las Vegas Avenger” kwam terug van een missie boven Bremen Duitsland waar het geraakt is door afweergeschut. Boven Friesland is het door een aantal Duitse jagers, mogelijk Messerschmitt BF 110 van de vliegbasis Leeuwarden opnieuw aangevallen en zo beschadigd, dat een terugtocht naar Engeland niet meer mogelijk was. Hierbij zijn 4 bemanningsleden om het leven gekomen. Zij zijn in eerste instantie begraven in Sint Nicolaasga en later overgebracht naar het Amerikaanse ereveld in Margraten. De andere bemanningsleden, waaronder de gezagvoerder, hebben de crash overleefd en zijn direct, of na een tijdje, krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers. Alle overlevenden hebben de oorlog in een krijgsgevangenkamp overleeft. 

 

Nu, 75 jaar later, lijkt het ons goed om, in het kader van 75 jaar bevrijding, aandacht aan deze gebeurtenis te schenken en te onderstrepen dat het belangrijk is om te blijven gedenken. Vooral nu er steeds minder mensen zijn die herinneringen aan deze periode en specifiek aan dit drama hebben. Daarom hebben wij het idee opgevat om, als blijvende herinnering, een monument/informatiepaneel te onthullen waarmee een stukje geschiedenis bewaard blijft.

 

Doel

Het doel van het monument/informatiepaneel is om ons te realiseren dat wij dat wat er gebeurt is in onze directe omgeving, niet zullen vergeten. Bewustwording van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

 

Aanpak

Het idee is om een bescheiden monument te onthullen in de vorm van een informatie paneel op een stalen frame.

Verder willen wij ook de jeugd betrekken bij dit project. Dit willen dit doen door gastlessen te laten verzorgen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De jeugd zal uiteraard ook uitgenodigd worden om bij de onthulling aanwezig te zijn. Ook laten wij een naslagwerkje in de vorm van een boekje maken.

De nabestaanden van de gezagvoerder Virgill Jeffries en de leden van de 306th Bomb Group Historical Association zijn zeer verheugd over de plannen voor een monument ter nagedachtenis van deze gebeurtenis.

De daadwerkelijke onthulling willen wij door deze nabestaanden laten verrichten. Zij wonen in Amerika en enkelen van hen zullen, speciaal voor deze gebeurtenis, overkomen.

 

Locatie

Als locatie hebben wij, in overleg met de gemeente, gekozen voor een plaats langs de Tramdyk, op de hoek van de Westend en de Wielwei. Dit is een plek aan de openbare weg, in de directe omgeving van de plaats waar het vliegtuig neergestort is. Aan de openbare weg, zodat er veel mensen langs komen op de fiets of anderszins. Zij krijgen zo makkelijk toegang tot de informatie. Wellicht wordt in de toekomst een fietspad rond het Tjeukemeer gerealiseerd. Dit monument kan dan opgenomen worden in de fietsroute als point of interest.

 

Programma zaterdag 2 mei 2020

13.00 uur Ontvangst in de Kuperij van WSV Sint Nicolaasga, Westend 23 8521 NP St. Nicolaasga

13.30 uur Welkom en een uitleg over de aanleiding

14.00 uur Onthulling op de hoek Wielwei/Tramdyk

14.30 uur Drankje en hapje in de Kuperij

15.30 uur Einde programma

 

Met dank aan

Veel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers en ondernemers uit de directe omgeving.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Gemeente De Fryske Marren, Siep Jellesma Fonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank.

 

Noodzakelijk onderhoud Doniahal

De volgende werkzaamheden zullen in 2019 worden uitgevoerd:

 

Sporthal Doniahal Sint Nicolaasga

 

Belangrijkste werkzaamheden:

 

asbestsanering gevels (deels);

buitenschilderwerk;

aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen;

aanpassingen waterleidingsinstallaties ten behoeve van voorkoming legionellabesmetting.

 

 

De onderhoudswerkzaamheden aan de Doniahal zijn echter noodzakelijk en kunnen niet uitgesteld worden.

Grondig onderhoud aan monument

Afgelopen zaterdag zijn een vijftal vrijwilligers uit Sint Nyk druk bezig geweest met het opknappen van het oorlogsmonument. Er zijn nieuwe graszoden gelegd en komende week wordt de bestrating gedaan zodat alles er weer netjes bij ligt voor 4 mei.

Nieuw systeem maakt melding doen over openbare ruimte erg gemakkelijk

afbeelding Fixi

Vanaf woensdag 6 juni werken wij met Fixi. Dit betekent dat het voor u eenvoudiger wordt om een melding te maken over de openbare ruimte. Heeft u iets gezien in de openbare ruimte dat kapot is? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal, prullenbak, bankje of ligt er een losse stoeptegel?

Geef het door via www.defryskemarren.nl/melding of via De Fryske Marren app. Als u een melding wilt doen komt u op de Fixi-website terecht. Daar omschrijft u uw melding en voegt u eventueel een foto toe. U kunt met of zonder account een melding doen. Vult u uw e-mailadres in? Dan houden we u van de hoogte van de voortgang van uw melding. We gebruiken uw gegevens alleen voor de afhandeling, uw gegevens worden dus niet openbaar gedeeld. Naast uw eigen melding kunt u ook andere meldingen in de gemeente bekijken. Heeft iemand anders bijvoorbeeld al gemeld dat het bankje in uw buurt kapot is? Dan kunt u dat ook zien.

App De Fryske Marren

In onze app vindt u onder andere het laatste nieuws, uw persoonlijke afvalkalender (plus notificaties) en onze actuele openingstijden. Ook kunt u via de app van gemeente De Fryske Marren contact met ons opnemen of een melding openbare ruimte doen. De app is bedoeld voor uw smartphone en beschikbaar in IOS (App Store) en Android (Google Play). Beide apps hebben dezelfde functionaliteit.

 

Dodenherdenking 2018

Vrijdagavond 4 mei werden ook in Sint Nyk  de slachtoffers van  de Tweede Wereldoorlog herdacht. Zoals de traditie inmiddels aangeeft verzamelden vertegenwoordigers van diverse geledingen zich bij het Zalencentrum. Hierna begaf de stoet zich, begeleid door een omfloerste trom, naar het Monument op de hoek Kerkstraat/Stationsstraat. Hier had zich een grote groep belangstellenden verzameld. Na het spelen van een aantal muziekstukken, het voorlezen van een aantal gedichten en het spelen van The Last Post werd twee minuten stilte in acht genomen. Hierna werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en vervolgens mochten de kransen worden gelegd. Een bijzonder moment is het altijd weer als de leerlingen van de basisscholen langs het monument mogen lopen om hun bloemen neer te leggen. Het is goed om te zien, dat jong en oud elk jaar weer gebruik maken van de gelegenheid deze plechtigheid bij te wonen.


Net als voorgaande jaren organiseren we de himmeldei en wel op 23 maart.

Verdeeld in kleine groepjes gaan kinderen, onder begeleiding van volwassenen het dorp in. We willen zo het dorp weer netjes en toonbaar maken.

 

Vanzelfsprekend kunnen we dit niet alleen dus willen we alle ouders en volwassenen uit Sint Nyk en omstreken vragen om mee te werken.

 

Geplande tijden:  Vrijdag 23 maart 

 • 10:00 - 11:30     it Klimmerblêd
 • 10:30 - 11:45     de Paedwizer
 • 12:45 - 13:45     de Beuk

We rekenen ook op jullie!!

 

                            Mede namens de drie basisscholen en

                                                                         Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga.

 

                                   

 

Sfeerverlichting in het centrum van Sint Nyk

Na 3 jaar inspanning zijn alle bomen in het centrum van Sint Nyk verlicht. Douwe Vogel heeft namens Plaatselijk Belang veel werk verzet om dit te realiseren. Als het donker is ziet het plein er prachtig sfeervol uit, zodat het centrum ook in deze donkere tijd een gezellige uitstraling heeft.


Wandelroutes Eysingabos

De paaltjes van de wandelroutes in het van Eysingabos zijn weer goed herkenbaar!
Met dank aan De Bolder van Maeykehiem die ook een deel voor hun rekening hebben genomen!

Waterdruk Wilhelminastraat

Na Klachten vanuit de Wilhelminastraat over een te lage waterdruk, is door  Pl.B. contact opgenomen met Vitens. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn te geringe aanvoerbuizen, maar ook dat bij de kortgeleden herinrichting van de straat de leiding beschadigd is geraakt. Afgesproken is dat er op dinsdag 25 juli iemand van Vitens langs komt om bij een aantal woningen de waterdruk op te meten.


Hoogstaand kunstwerk

Hoogstaand kunstwerk om de bloembakken in het centrum in volle bloei te houden. Bedankt vrijwilligers in Sint Nyk voor het verzorgen van de bloembakken.


Wandelpad Noed

Wandelpad bij de Noed is gerealiseerd 20 mei 2017.

 

Na enige jaren in de kast te hebben gelegen is het dan toch gerealiseerd.Het wandelpad naast de Noed tussen Kerklaan richting het Hongerskar is klaar.Voor het realiseren van dit pad moest er een en ander uitgewerkt worden, hoe gaan we dit vorm geven, wie doet de werkzaamheden, hoe het te financieren enwat voor materiaal gaan we gebruiken en wanneer moet het klaar.Voor de financiering is er een bijdrage gevraagd aan de Gemeente, dit uit het kernenbudget, Plaatselijk Belang Idskenhuizen, de Rabobank en het SiepJellesmafonds en PB Sint Nicolaasga.Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het kernenbudget moest er een gedegen plan geschreven worden. Er moest een situatiebeschrijving komen liefst met foto’s, of plattegrond, een kostenplaat, een financieringsoverzicht en de zelfwerkzaamheden.We kregen goedkeuring van de Gemeente en de werkzaamheden konden van start.Loonbedrijf Postma uit Idskenhuizen heeft de grondwerkzaamheden uitgevoerd.Ook waren er enthousiaste vrijwilligers van PB Idskenhuizen, buurtvereniging de Noed en PB St. Nicolaasga die de handen uit de mouwen staken.Al met al een leuk project wat de veiligheid en ook de saamhorigheid ten goede komt.Vrijwilligers en sponsoren tige tank foar jim ynset en bijdrage.Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga


Himmeldei 2017

Prachtig weer en de scholen hebben de 

voorjaarsschoonmaak er weer op zitten.

 

Commentaar van één van de leerlingen:

"Dit is de moaiste dei fan it hiele jier!"

 

Met dank aan Holiday IJs voor het sponsoren van de ijsjes voor de kinderen


Bomen Sint Nyk sfeervol verlicht.

Op initiatief van Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga zijn twee bomen op het plein in het dorp verlicht. De bedoeling is dat er nog twee bomen volgen, maar daar is de stroomvoorziening nog niet voor geregeld. Onderzocht wordt hoe deze stroomvoorziening te realiseren.Politiek blij met aanjagers

De politiek in De Fryske Marren heeft woensdagavond tijdens de commissie ruimte positief gereageerd op de stand van zaken met de toeristische en recreatieve ontwikkelingen rondom de Tsjûkemar. De initiatieven van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar zijn voor veel partijen de aanleiding om de speciale visie die over het meer over boord te gooien.

Wethouder Johannes van der Pal kon zich goed vinden in de motivatie dat dergelijke initiaitieven niet moeten standen door stroperige bureaucratie. ,,Der komt gjin fisy Tsjûkemar, wat ús oan belanget. Dit komt fan ûnderôf. Der moat noch it nedige barre. De plannen binne noch net sa konkreet, dat bygelyks dúdlik is wat oare partijen bydrage. Earste kwart fan 2017 moat der mear bekind wêze.”


Dorpsbelang wil kademuur behouden

Het bestuur van Plaatselijk belang Sint Nicolaasga onderzoekt of de stukken van de oude kademuur langs de Ald Feart, die bij het grote rioleringswerk aan de Kade zijn opgegraven, behouden kunnen blijven.

In overleg met de uitvoerder zijn inmiddels een aantal brokken uitgezocht. Deze stukken kademuur worden voorlopig opgeslagen.  

Dorpsbelang heeft van sommige inwoners enkele ideeën gekregen over hoe dit stukje historisch Sint Nicolaasga een plekje kan krijgen. Eén van de suggesties is om bij de afronding van het grote rioleringswerk er een bank of bloembak van te maken.

Plaatselijk belang staat open voor suggesties om het restant van de kademuur te behouden.