NieuwsDorpsvisie 2025 - 2040

In 2012 is het document ‘Dorpsvisie Sint Nyk 2012 – 2025’ opgesteld, welke destijds een opvolging was van de ‘Structuurschets’ uit 2001. Om voor de komende 15 jaar een vervolg te geven aan de voorgaande dorpsvisie, is onlangs op initiatief van de Ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang Sint Nyk een nieuwe werkgroep gestart.

Het opstellen van een nieuwe visie op de toekomst van ons dorp blijft van belang. De samenleving verandert steeds sneller, de zelfredzaamheid en individualiteit van mensen wordt steeds groter, terwijl de overheid en gemeenten zich steeds vaker terug trekken.

 

De werkgroep heeft als doel om een koers uit te zetten voor 2025 tot 2040, welke wederom gericht zal zijn op het vasthouden en verbeteren van het woon- en leefklimaat en de bedrijvigheid in Sint Nyk. Een samenhangend, toekomstbestendig en vooruitkijkend beleid geeft houvast, om tijdig in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen binnen ons dorp en onze leefgemeenschap. 

 

 

Om tot een zo breed mogelijke visie te komen, zijn er verschillende domeinen geïdentificeerd. Deze domeinen lopen uiteen van huisvesting, werkgelegenheid tot verenigingsleven en cultuur. De dorpsvisie zal worden gemaakt voor en in samenwerking met de inwoners en andere betrokken partijen en dient als leidraad voor bijvoorbeeld Plaatselijk Belang en gemeente De Fryske Marren. In komende maanden zullen gesprekken plaats gaan vinden met een diversiteit aan belanghebbenden. Via de website en facebookpagina van Plaatselijk Belang en De Zakenman zullen we u als inwoners informeren over hoe meegedacht kan worden in de Dorpsvisie. 


Impressie van het park Sportvereniging Donia Sint Nicolaasga


Subsidie nodig voor leuke activiteit?


WhatsApp-buurtpreventiegroep gemeente Fryske Marren-zaaknummer Z.766523 

 

Informatieavond 27 november 2023 (de Stuit Joure)

 

Bericht vanuit de Gemeente De Fryske Marren (8-11-2023)

WhatsApp- buurtpreventie is een effectieve manier om de veiligheid in de buurt te verbeteren door bewoners met elkaar te verbinden en samen te werken aan preventie en alertheid. Een praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld een incident in Lemmer. Door middel van WABPG hebben zij hier een dief staande kunnen houden.   

 

Effectief communicatiemiddel 
Misschien is er in uw wijk of straat wel al een Whatsapp-groep aanwezig, maar nog geen actieve of geregistreerde WABP. Uit ervaring is gebleken dat WABP-groepen veel voordelen hebben. Zo heerst er een hoger veiligheidsbewustzijn bij buurtbewoners, maar ook snellere informatieverspreiding bij een incident waardoor een dader sneller wordt gevonden.  
 
Los van het elkaar snel kunnen waarschuwen wanneer iets mogelijk niet in de haak is, hebben de WhatsApp-buurtpreventiegroepen nog een andere belangrijke functie. Ze zijn ook een effectief communicatiemiddel voor berichten vanuit de politie en de gemeente. Van tijd tot tijd heeft gemeente De Fryske Marren en/of de politie informatie die ze graag met inwoners willen delen. WhatsApp is een mooi medium daarvoor: je kunt de boodschap compact formuleren, je kunt deze met één druk op de knop verspreiden en mensen zien een appje relatief snel. Meer informatie hierover kunt u vinden in de meegestuurde flyer.  

 

Zelf een whatsapp-buurtpreventiegroep opzetten 
Graag willen we van u weten of jullie als buurt geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Whatsapp-buurtpreventiegroep en of er mogelijk al vrijwilligers zijn om beheerder voor een groep te worden. Zo niet, dan willen we graag iemand van het dorpsbelang verwelkomen als beheerder. Beheerders zijn essentieel voor het goed functioneren van deze groepen. De taken van een beheerder kunt u ook terugvinden in de meegestuurde flyer.  

 

Informatieavond  
Voor nieuwe beheerders van de WABP-groepen wordt op 27 november een leuke en informatieve avond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we de aanwezigen onder andere wat het nut is van een buurtpreventiegroep, hoe zij deze het beste kunnen gebruiken en hoe ze verdacht gedrag kunnen herkennen. Onder andere de oprichter van de WABP in gemeente De Fryske Marren en de digitale wijkagent komen aan het woord. Verdere informatie over de locatie volgt. Bent u geïnteresseerd in deze avond? Meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar
info@defryskemarren.nl waarin u het zaaknummer Z.766523 benoemt.  

 

Vragen en/of meer informatie?  
Als u meer informatie wilt, vragen heeft of geïnteresseerd bent in het starten van een groep kunt u contact op nemen door te bellen naar 14 05 14 of een e-mail te sturen naar:
Info@defryskemarren.nl. Let op dat u in deze mail het volgende zaaknummer benoemd: Z.766523. Meer informatie vindt u ook op de website van gemeente De Fryske Marren: defryskemarren.nl/veiligheid. 

  

We hopen binnenkort nieuwe Whatsapp-buurtpreventiegroepen te verwelkomen zodat we gezamenlijk de gemeente nog veiliger kunnen maken! We zien uw reactie graag tegemoet. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
gemeente De Fryske Marren

 Informatieavond middelengebruik 19-10-2023.

 

Georganiseerd door Wolwêze in samenwerking met VNN 19-10-2023

 

‘Het was een leerzame avond waarbij veel dingen herkenbaar waren’. ‘Het was een avond met een mooie boodschap’ ‘Benader je gesprek met je zoon of dochter vanuit de positieve kant waarbij je duidelijk je eigen grenzen aan geeft. (Ver) oordeel niet maar neem waar’.

 

Een paar prachtige quotes na de informatieavond voor ouders op 19 oktober in het Zalencentrum van Sint Nyk. Zo’n 70 inwoners van Sint Nyk en omliggende dorpen kregen informatie over jongeren en het omgaan met drank, drugs en gamen. Marcel Seuninga van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) gaf een inspirerende presentatie in samenwerking met Wolwêze Sint Nyk.

 

Momenteel lijkt er op het gebied van drank, drugs en gamen een trend te ontstaan die voor ouders lastig is. Marcel nam ons mee in deze trend en ontwikkelingen en hoe je hier als ouder mee om kan gaan. Onderzoekcijfers tonen dat de intensiteit van het middelengebruik stabiel is en in sommige gevallen zelfs afneemt. (Dit zijn cijfers van vóór Corona). Wel zijn er veranderingen op het gebied van het soort middelen die momenteel in trek zijn bij de jeugd. Het advies dat door de hele avond heen te horen was: ga in gesprek en contact met je kind als het gaat over drank, drugs of gamen. Hoor wat er speelt bij jouw zoon of dochter. Geef als ouder bij je kind jouw grens aan en vertel duidelijk waarom je deze grens aangeeft. Ga er vanuit dat jouw kind de grenzen opzoekt en ook soms dingen doet die jij niet weet. De hersenen van pubers zijn pas uitgegroeid rond hun 24e, waardoor ze ons als volwassenen juist nodig hebben om het stuk oorzaak-gevolg te ontwikkelen.

 

Wolwêze vindt het belangrijk dat inwoners elkaar weten te vinden op het gebied van maatschappelijke thema’s. Ervaringen delen, vragen stellen en herkenning. Na de presentatie werd er in de foyer nagesproken met elkaar. Al met al een enorm geslaagde avond!

 

Wil je de initiatieven vanuit Wolwêze ondersteunen? Wordt voor € 5,00 per jaar lid van Plaatselijk Belang Sint Nyk. Met deze bijdrage kunnen we nog meer van dit soort informatieavonden organiseren voor alle doelgroepen in ons mooie Sint Nyk!
Red een leven, word burgerhulpverlener!

Als burgerhulpverlener kun jij snel ter plaatse zijn bij een noodsituatie.

Meld je aan op www.hartslagnu.nl en maak het verschil in jouw buurt.


De kunst in de Oude Landbouwschool wordt besproken. Kunstenares Hennie Mein heeft dit indertijd bij de nieuwbouw van de landbouwschool gemaakt.

Aftrap Omrop Fryslân in St. Nyk

Omrop Fryslan in Sint Nyk.
Woensdag 30 augustus is het zover. Omrop Fryslân komt naar Sint Nyk. De radioverslaggevers gaan o.a. langs bij VVV Sint Nyk (optocht en wagenbouw), de tot woonhuis verbouwde oude landbouwschool en Paardensportvereniging de Oorsprong. Er vindt een gesprek met muzikant Tjitte Feenstra van de band "hoe hjit jim ek wer" plaats. En heel misschien wordt er nog eigen werk ten gehore gebracht. Van verschillende dorpsinitiatieven, zoals Wolwêze, Natuur wandelen en de kledingbank krijgen we te horen hoe dit opgestart is. En natuurlijk komen de 3 jeugdbesturen van De Wissel, KPJ en Jeugdspoar Sint Nyk aan het woord. Het is uniek wat de jeugd allemaal voor elkaar krijgt in Sint Nyk. Luister om te horen hoe het reilt en zeilt in Sint Nyk met de jeugd.
Woensdag allemaal afstemmen op radio Omrop Fryslan!! 📻
Naderhand wordt er een samenvatting gemaakt voor Hjoed en uitgezonden op tv Omrop Fryslân.

 

Verkeerssnelheid te hoog op de Wielwei en het Westend

Zowel bij de Gemeente als bij Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga zijn er meerdere klachten binnengekomen over te hard rijden. Mede naar aanleiding hiervan heeft de gemeente begin april een verkeerstelling en meting uitgevoerd op de Wielwei en het Westend. Op de Wielwei wordt inderdaad flink harder gereden, op het Westend gaat het redelijk. Op beide wegen is de maximum snelheid 60 km/h.

 

Weginrichting en gedrag

De Wielwei en het Westend zijn qua breedte, belijning en bebording ingericht als 60 km/h-weg. Van de bestuurders mag je dan verwachten dat men zich aan de maximum snelheid houdt. Dat niet iedereen dit doet is helaas een kwestie van gedrag. Met het mooie weer zijn er nu weer meer fietsers op de weg en Plaatselijk Belang roept iedere “Max” op om de snelheid te matigen. Of ben jij straks degene die zegt: ”het had zo niet gemoeten”?

 

Plaatsing matrixbord met smileys op de Wielwei

Om de bestuurders bewust te maken van hun snelheid wordt er binnenkort een matrixbord op de Wielwei geplaatst. Als je je aan de maximum snelheid houdt, toont dit bord een groene smiley 😊, zo niet dan verschijnt er een rode .

 

 

Neem je verantwoordelijkheid en laten we omkijken naar elkaar. Wij vertrouwen erop dat deze maatregel een positief effect heeft op het gedrag van de bestuurders!

 

 

Janneke Wittekoek komt naar Sint Nyk

Een zaal vol vrouwen én mannen kwam zaterdag 15 april 2023 naar de lezing van cardiologe dr. Janneke Wittekoek in Zalencentrum Sint Nyk. Ze is oprichter van de Heartlife-klinieken, die speciaal voor vrouwen met hart- en vaatziekten zijn opgezet. Wittekoek zorgde voor een volle zaal vrouwen, die ademloos luisterden naar haar verhaal over de verschillen tussen het vrouwenhart en het mannenhart, de risicofactoren en de preventie die kunnen worden toegepast.

Het nieuwe boek van Wittekoek, met de titel De Hart/hoofdconnectie, gaat over hoe een goede balans in het leven voor een langer gezond hart zorgt. Na afloop signeerde ze door toehoorders gekochte exemplaren. De organisatie van de avond was in handen van Wolwêze Sint Nyk.

Ja hoor, het is een feit! We zijn trots u te mogen vertellen dat wij de beste cardioloog van Nederland hebben weten te strikken voor ons mooie dorp!

Wij willen samen met u zorgen dat alle mensen in en om Sint Nyk een lang, gezond en gelukkig leven kunnen leiden. 

Op zaterdag 15 april om 13.30 komt Janneke Wittekoek, cardioloog en directeur van Hearlife klinieken, ons hiervoor te motiveren. 

 

 

U kunt nu kaarten kopen bij Bosma Groene Vakzaak voor maar €5 inclusief een consumptie. 

Subsidieregeling ondersteuning sport, cultuur en welzijn tijdens en na corona

Dit is een tijdelijke regeling bedoeld voor vrijwilligersorganisaties zoals stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingsverbanden die actief zijn op het gebied van sport & bewegen, welzijn en kunst en cultuur.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen:

 1. De coronabijdrage: dit is een bijdrage als compensatie voor de financiële schade die ontstaan is als gevolg van de coronapandemie.
 2. De herstartsubsidie: als steuntje in de rug willen we sportieve, welzijns- en culturele activiteiten subsidiëren waarmee organisaties en verenigingen geholpen worden met de herstart van de activiteiten én die een bijdrage leveren aan hun vitaliteit en weerbaarheid.

De activiteit moet uiterlijk 1 oktober 2023 uitgevoerd zijn. De regeling is vanaf 1 november opengesteld en eindigt op 1 mei 2023. Aan te vragen subsidie minimaal € 1.000,- en maximaal € 20.000,-.

Voor meer informatie: https://www.defryskemarren.nl/actueel/subsidieregeling-voor-sport-cultuur-en-welzijn-gaat-van-start/

Contactpersoon bij de gemeente is Gerwin van der Kaap.

 

Doorlopende subsidieregelingen

Naast bovenstaande tijdelijke subsidieregeling zijn er ook doorlopende subsidieregelingen voor:

Culturele activiteiten

https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-culturele-activiteiten/

Voor culturele activiteiten met een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter.

Inwonersinitiatieven

https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-inwonersinitiatieven/

Bedoeld voor:

 1. Activiteiten t.b.v. sociale samenhang, gezondheid etc.
 2. Sport en beweeginitiatieven
 3. Ondersteunen van plaatselijke belangen:

                - Leefbaarheidsprojecten met groot draagvlak.

                - Renovatie en verduurzaming van dorps- en buurthuizen.

 

 

 

Voor individuele inwoners op het gebied van energie, duurzaamheid:

 

Tûk wenjen

Zie: https://tukwenjen.nl/ Voor huurders en woningeigenaren. O.a.:

 1. Energiecoach (betaalde vrijwilliger, advies over bespaarkansen, gratis);
 2. Basis energieadvies door adviseur (€ 35,00 i.p.v. € 300,00). Zie de Subsidieregeling advies eigen woning: https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-advies-eigen-woning/

 

 

 

Voor individuele inwoners, verenigingen, stichtingen etc. en bedrijven:

 

Subsidieregeling groen en blauwe maatregelen

Subsidie wordt voor drie maatregelen verstrekt:

 1. Aanleg groene daken;
 2. Afkoppelen van dak verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van het bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater;
 3. Vasthouden van regenwater door aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule.

Zie: https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-groen-en-blauwe-maatregelen/

 

 

Voor individuele inwoners op het gebied van geldzaken:

 

Geldzaken en schulden

Algemene informatie over geldzaken en schulden:

https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/werk-inkomen/geldzaken-en-schulden/

Hier is o.a. informatie te vinden over de energietoeslag en bijzondere bijstand.

 

Voor het aanvragen van energietoeslag en/of andere regelzaken kunnen inwoners terecht bij:

Regelhulp (onderdeel van Sociaal Werk De Kear)

De medewerkers zijn te vinden in de bibliotheken in onze gemeente:

Balk:                   iedere donderdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur

bereikbaar via 06-82045967

Joure:                 iedere dinsdagochtend tussen 10:30 en 12:30 uur en iedere donderdagochtend tussen 10:30 en 13:30 uur

bereikbaar via 06-51307554

Lemmer:            iedere dinsdagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur en iedere donderdagochtend tussen 10.30 uur en 12.30 uur

op dinsdag bereikbaar via 06-51307472

op donderdag bereikbaar via 06-82155875

Een afspraak maken kan tijdens de aangegeven openingstijden of via regelhulp@sociaalwerkdekear.nl.

 

 

Nieuw bankje geplaatst

Gaat u een wandeling maken door ons mooie Vegelingsbos, maak dan vanaf nu gebruik van dit nieuw geplaatste bankje.
Het bankje is aangeboden door de WSV St.NIC en geplaatst door onze 'bosvrijwilligers'.

We willen zowel de WSV als de vrijwilligers bedanken! 
23 november 2022

Voorjaarsschoonmaak Vegelinbos

Afgelopen maanden  is er door vrijwilligers veel werk in het bos verzet.

Er is een overloop vanuit de vijver geplaatst, 1 kant van de vijver is gesnoeid, beelden en kabouters zijn opgeknapt en bij nat weer werden er geultjes over de grote paden gemaakt zodat het water wegliep. Na de storm zijn omgewaaide bomen van de paden gehaald en de paden zijn ook aangevuld met zand. Veel werk dus.

 

Met dank aan de vrijwilligers kunnen we nu weer genieten van het bos.

 

 

 

AED met pensioen

De door Plaatselijk Belang geplaatste AED is na 12 jaar trouwe dienst met pensioen gegaan en vervangen door een nieuw exemplaar. De aanschafkosten zijn gedeeltelijk betaald met een schenking van Doniawerstal Energie en gedeeltelijk met eigen middelen van Plaatselijk Belang. 

Wat is een AED? Het is de afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. Een apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen. Dit gebeurt door middel van het geven van een elektrische schok. In de afgelopen jaren is een aantal keren gebruik gemaakt van de AED. Gelukkig was de reactie van omstanders met het gebruik van de AED de juiste. 

Wil je ook weten hoe je de AED gebruikt? Kijk dan op de site van de Hartstichting. De hartstichting geeft reanimatiecursussen, waarin het herkennen van een hartstilstand en het gebruik van de AED wordt uitgelegd. Zo ben je voor een klein bedrag (plm. 35 euro) in staat het leven van iemand te redden. Sommige verzekeraars vergoeden zelfs de kosten van de reanimatiecursus, check hiervoor je zorgpolis.

Plaatselijk Belang zorgt voor een goed werkende AED, ben jij degene die kan handelen?? 

Monument 75 jaar bevrijding

DONIAGA -  Met het weghalen van een doek hebben Akke Nijholt – Postma  en burgemeester Fred Veenstra de plaquette onthuld ter nagedachtenis van de vier omgekomen Amerikaanse piloten. Hun vliegtuig stortte, na een actie in Bremen, op 26 november 1943 in het weiland op de grens van Doniaga en Sint Nicolaasga.

bron: www.desintnykster.nl

 

Op 26 November 1943 is  een B-17 van het 423e Bomb Squadron 306e Bomb Group afkomstig van de vliegbasis Thurleigh in Engeland  neergestort  langs de Tramdyk nabij Sint Nicolaasga. De bommenwerper met het registratienummer 42-30603 Code RD-H en de bijnaam “Las Vegas Avenger” kwam terug van een missie boven Bremen Duitsland waar het geraakt is door afweergeschut. Boven Friesland is het door een aantal Duitse jagers, mogelijk Messerschmitt BF 110 van de vliegbasis Leeuwarden opnieuw aangevallen en zo beschadigd, dat een terugtocht naar Engeland niet meer mogelijk was. Hierbij zijn 4 bemanningsleden om het leven gekomen. Zij zijn in eerste instantie begraven in Sint Nicolaasga en later overgebracht naar het Amerikaanse ereveld in Margraten. De andere bemanningsleden, waaronder de gezagvoerder, hebben de crash overleefd en zijn direct, of na een tijdje, krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers. Alle overlevenden hebben de oorlog in een krijgsgevangenkamp overleeft. 

 

Nu, 75 jaar later, lijkt het ons goed om, in het kader van 75 jaar bevrijding, aandacht aan deze gebeurtenis te schenken en te onderstrepen dat het belangrijk is om te blijven gedenken. Vooral nu er steeds minder mensen zijn die herinneringen aan deze periode en specifiek aan dit drama hebben. Daarom hebben wij het idee opgevat om, als blijvende herinnering, een monument/informatiepaneel te onthullen waarmee een stukje geschiedenis bewaard blijft.

 

Doel

Het doel van het monument/informatiepaneel is om ons te realiseren dat wij dat wat er gebeurt is in onze directe omgeving, niet zullen vergeten. Bewustwording van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

 

Aanpak

Het idee is om een bescheiden monument te onthullen in de vorm van een informatie paneel op een stalen frame.

Verder willen wij ook de jeugd betrekken bij dit project. Dit willen dit doen door gastlessen te laten verzorgen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De jeugd zal uiteraard ook uitgenodigd worden om bij de onthulling aanwezig te zijn. Ook laten wij een naslagwerkje in de vorm van een boekje maken.

De nabestaanden van de gezagvoerder Virgill Jeffries en de leden van de 306th Bomb Group Historical Association zijn zeer verheugd over de plannen voor een monument ter nagedachtenis van deze gebeurtenis.

De daadwerkelijke onthulling willen wij door deze nabestaanden laten verrichten. Zij wonen in Amerika en enkelen van hen zullen, speciaal voor deze gebeurtenis, overkomen.

 

Locatie

Als locatie hebben wij, in overleg met de gemeente, gekozen voor een plaats langs de Tramdyk, op de hoek van de Westend en de Wielwei. Dit is een plek aan de openbare weg, in de directe omgeving van de plaats waar het vliegtuig neergestort is. Aan de openbare weg, zodat er veel mensen langs komen op de fiets of anderszins. Zij krijgen zo makkelijk toegang tot de informatie. Wellicht wordt in de toekomst een fietspad rond het Tjeukemeer gerealiseerd. Dit monument kan dan opgenomen worden in de fietsroute als point of interest.

 

Programma zaterdag 2 mei 2020

13.00 uur Ontvangst in de Kuperij van WSV Sint Nicolaasga, Westend 23 8521 NP St. Nicolaasga

13.30 uur Welkom en een uitleg over de aanleiding

14.00 uur Onthulling op de hoek Wielwei/Tramdyk

14.30 uur Drankje en hapje in de Kuperij

15.30 uur Einde programma

 

Met dank aan

Veel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers en ondernemers uit de directe omgeving.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Gemeente De Fryske Marren, Siep Jellesma Fonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank.

 

Noodzakelijk onderhoud Doniahal

De volgende werkzaamheden zullen in 2019 worden uitgevoerd:

 

Sporthal Doniahal Sint Nicolaasga

 

Belangrijkste werkzaamheden:

 

asbestsanering gevels (deels);

buitenschilderwerk;

aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen;

aanpassingen waterleidingsinstallaties ten behoeve van voorkoming legionellabesmetting.

 

 

De onderhoudswerkzaamheden aan de Doniahal zijn echter noodzakelijk en kunnen niet uitgesteld worden.

Grondig onderhoud aan monument

Afgelopen zaterdag zijn een vijftal vrijwilligers uit Sint Nyk druk bezig geweest met het opknappen van het oorlogsmonument. Er zijn nieuwe graszoden gelegd en komende week wordt de bestrating gedaan zodat alles er weer netjes bij ligt voor 4 mei.

Nieuw systeem maakt melding doen over openbare ruimte erg gemakkelijk

afbeelding Fixi

Vanaf woensdag 6 juni werken wij met Fixi. Dit betekent dat het voor u eenvoudiger wordt om een melding te maken over de openbare ruimte. Heeft u iets gezien in de openbare ruimte dat kapot is? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal, prullenbak, bankje of ligt er een losse stoeptegel?

Geef het door via www.defryskemarren.nl/melding of via De Fryske Marren app. Als u een melding wilt doen komt u op de Fixi-website terecht. Daar omschrijft u uw melding en voegt u eventueel een foto toe. U kunt met of zonder account een melding doen. Vult u uw e-mailadres in? Dan houden we u van de hoogte van de voortgang van uw melding. We gebruiken uw gegevens alleen voor de afhandeling, uw gegevens worden dus niet openbaar gedeeld. Naast uw eigen melding kunt u ook andere meldingen in de gemeente bekijken. Heeft iemand anders bijvoorbeeld al gemeld dat het bankje in uw buurt kapot is? Dan kunt u dat ook zien.

App De Fryske Marren

In onze app vindt u onder andere het laatste nieuws, uw persoonlijke afvalkalender (plus notificaties) en onze actuele openingstijden. Ook kunt u via de app van gemeente De Fryske Marren contact met ons opnemen of een melding openbare ruimte doen. De app is bedoeld voor uw smartphone en beschikbaar in IOS (App Store) en Android (Google Play). Beide apps hebben dezelfde functionaliteit.

 

Dodenherdenking 2018

Vrijdagavond 4 mei werden ook in Sint Nyk  de slachtoffers van  de Tweede Wereldoorlog herdacht. Zoals de traditie inmiddels aangeeft verzamelden vertegenwoordigers van diverse geledingen zich bij het Zalencentrum. Hierna begaf de stoet zich, begeleid door een omfloerste trom, naar het Monument op de hoek Kerkstraat/Stationsstraat. Hier had zich een grote groep belangstellenden verzameld. Na het spelen van een aantal muziekstukken, het voorlezen van een aantal gedichten en het spelen van The Last Post werd twee minuten stilte in acht genomen. Hierna werden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld en vervolgens mochten de kransen worden gelegd. Een bijzonder moment is het altijd weer als de leerlingen van de basisscholen langs het monument mogen lopen om hun bloemen neer te leggen. Het is goed om te zien, dat jong en oud elk jaar weer gebruik maken van de gelegenheid deze plechtigheid bij te wonen.


Net als voorgaande jaren organiseren we de himmeldei en wel op 23 maart.

Verdeeld in kleine groepjes gaan kinderen, onder begeleiding van volwassenen het dorp in. We willen zo het dorp weer netjes en toonbaar maken.

 

Vanzelfsprekend kunnen we dit niet alleen dus willen we alle ouders en volwassenen uit Sint Nyk en omstreken vragen om mee te werken.

 

Geplande tijden:  Vrijdag 23 maart 

 • 10:00 - 11:30     it Klimmerblêd
 • 10:30 - 11:45     de Paedwizer
 • 12:45 - 13:45     de Beuk

We rekenen ook op jullie!!

 

                            Mede namens de drie basisscholen en

                                                                         Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga.

 

                                   

 

Sfeerverlichting in het centrum van Sint Nyk

Na 3 jaar inspanning zijn alle bomen in het centrum van Sint Nyk verlicht. Douwe Vogel heeft namens Plaatselijk Belang veel werk verzet om dit te realiseren. Als het donker is ziet het plein er prachtig sfeervol uit, zodat het centrum ook in deze donkere tijd een gezellige uitstraling heeft.


Wandelroutes Eysingabos

De paaltjes van de wandelroutes in het van Eysingabos zijn weer goed herkenbaar!
Met dank aan De Bolder van Maeykehiem die ook een deel voor hun rekening hebben genomen!

Waterdruk Wilhelminastraat

Na Klachten vanuit de Wilhelminastraat over een te lage waterdruk, is door  Pl.B. contact opgenomen met Vitens. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn te geringe aanvoerbuizen, maar ook dat bij de kortgeleden herinrichting van de straat de leiding beschadigd is geraakt. Afgesproken is dat er op dinsdag 25 juli iemand van Vitens langs komt om bij een aantal woningen de waterdruk op te meten.


Hoogstaand kunstwerk

Hoogstaand kunstwerk om de bloembakken in het centrum in volle bloei te houden. Bedankt vrijwilligers in Sint Nyk voor het verzorgen van de bloembakken.


Wandelpad Noed

Wandelpad bij de Noed is gerealiseerd 20 mei 2017.

 

Na enige jaren in de kast te hebben gelegen is het dan toch gerealiseerd.Het wandelpad naast de Noed tussen Kerklaan richting het Hongerskar is klaar.Voor het realiseren van dit pad moest er een en ander uitgewerkt worden, hoe gaan we dit vorm geven, wie doet de werkzaamheden, hoe het te financieren enwat voor materiaal gaan we gebruiken en wanneer moet het klaar.Voor de financiering is er een bijdrage gevraagd aan de Gemeente, dit uit het kernenbudget, Plaatselijk Belang Idskenhuizen, de Rabobank en het SiepJellesmafonds en PB Sint Nicolaasga.Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het kernenbudget moest er een gedegen plan geschreven worden. Er moest een situatiebeschrijving komen liefst met foto’s, of plattegrond, een kostenplaat, een financieringsoverzicht en de zelfwerkzaamheden.We kregen goedkeuring van de Gemeente en de werkzaamheden konden van start.Loonbedrijf Postma uit Idskenhuizen heeft de grondwerkzaamheden uitgevoerd.Ook waren er enthousiaste vrijwilligers van PB Idskenhuizen, buurtvereniging de Noed en PB St. Nicolaasga die de handen uit de mouwen staken.Al met al een leuk project wat de veiligheid en ook de saamhorigheid ten goede komt.Vrijwilligers en sponsoren tige tank foar jim ynset en bijdrage.Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga


Himmeldei 2017

Prachtig weer en de scholen hebben de 

voorjaarsschoonmaak er weer op zitten.

 

Commentaar van één van de leerlingen:

"Dit is de moaiste dei fan it hiele jier!"

 

Met dank aan Holiday IJs voor het sponsoren van de ijsjes voor de kinderen


Bomen Sint Nyk sfeervol verlicht.

Op initiatief van Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga zijn twee bomen op het plein in het dorp verlicht. De bedoeling is dat er nog twee bomen volgen, maar daar is de stroomvoorziening nog niet voor geregeld. Onderzocht wordt hoe deze stroomvoorziening te realiseren.Politiek blij met aanjagers

De politiek in De Fryske Marren heeft woensdagavond tijdens de commissie ruimte positief gereageerd op de stand van zaken met de toeristische en recreatieve ontwikkelingen rondom de Tsjûkemar. De initiatieven van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar zijn voor veel partijen de aanleiding om de speciale visie die over het meer over boord te gooien.

Wethouder Johannes van der Pal kon zich goed vinden in de motivatie dat dergelijke initiaitieven niet moeten standen door stroperige bureaucratie. ,,Der komt gjin fisy Tsjûkemar, wat ús oan belanget. Dit komt fan ûnderôf. Der moat noch it nedige barre. De plannen binne noch net sa konkreet, dat bygelyks dúdlik is wat oare partijen bydrage. Earste kwart fan 2017 moat der mear bekind wêze.”


Dorpsbelang wil kademuur behouden

Het bestuur van Plaatselijk belang Sint Nicolaasga onderzoekt of de stukken van de oude kademuur langs de Ald Feart, die bij het grote rioleringswerk aan de Kade zijn opgegraven, behouden kunnen blijven.

In overleg met de uitvoerder zijn inmiddels een aantal brokken uitgezocht. Deze stukken kademuur worden voorlopig opgeslagen.  

Dorpsbelang heeft van sommige inwoners enkele ideeën gekregen over hoe dit stukje historisch Sint Nicolaasga een plekje kan krijgen. Eén van de suggesties is om bij de afronding van het grote rioleringswerk er een bank of bloembak van te maken.

Plaatselijk belang staat open voor suggesties om het restant van de kademuur te behouden.