Welkom bij Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga

Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga is opgericht op 1 maart 1905.

De vereninging heeft als doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving.

Daarbij denken wij aan:

- het verkeersbeleid en de verkeersveiligheid

- voorzieningen op het gebied van sport en recreatie

- bestemmingsplannen

- groenbeheer en milieu

- communicatie infrastructuur.

Kortom het bevorderen van het leefklimaat.

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!75 jaar bevrijding

DONIAGA -  Met het weghalen van een doek hebben Akke Nijholt – Postma  en burgemeester Fred Veenstra de plaquette onthuld ter nagedachtenis van de vier omgekomen Amerikaanse piloten. Hun vliegtuig stortte, na een actie in Bremen, op 26 november 1943 in het weiland op de grens van Doniaga en Sint Nicolaasga.

bron: www.desintnykster.nl

 

 

 

 

 

 

 

Overhandiging de cheque van de Rabobank aan leden van de projectgroep

v.l.n.r.: Roel van Nijen (Plaatselijk Belang), Carolien de Lange (Plaatselijk Belang), Karel Hiemstra (Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland)

Mattheüs Passie

in Sint Nyk 31maart 2021

Om ervoor te zorgen dat Sint Nyk ook in de 

toekomst een fijne woonplaats blijft, met  voldoende goede voorzieningen, is in opdracht  van Plaatselijk Belang Sint Nyk en  Ondernemers Vereniging Sint Nyk  het “Masterplan Sint Nyk 2018”  opgesteld. In het masterplan is gekeken naar sport,  onderwijs en wonen. Hierin zijn de scholen,  sportvelden en de sporthal op een nieuwe  locaties gesitueerd. Door deze nieuwe situering  komt er ruimte in  Sint Nyk beschikbaar voor mogelijk nieuwe woningbouw.

 

Om te bepalen aan wat voor type woningen behoefte is  in Sint Nyk en om welke aantallen dit zal gaan wordt  er een enquête gehouden onder de bewoners in en  rondom Sint Nyk. Plaatselijk Belang Sint Nyk wil een beeld  krijgen van de behoeftes van de gehele Sint Nykster  bevolking ten aanzien van de woningbehoefte, dus deze enquête is voor jong en oud. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 


PB Projecten

Pleinverlichtig afgerond

Jeu de boule baan opgeknapt