Welkom bij Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga


Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga is opgericht op 1 maart 1905.

De vereninging heeft als doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving.

Daarbij denken wij aan:

- het verkeersbeleid en de verkeersveiligheid

- voorzieningen op het gebied van sport en recreatie

- bestemmingsplannen

- groenbeheer en milieu

- communicatie infrastructuur.

Kortom het bevorderen van het leefklimaat.

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!


Stoeptegel los!!!!!

Ziet u afval, losliggende stoeptegels, een volle container of een gevaarlijke verkeerssituatie? Geef het door.


Plaatselijk Belang zoekt nieuwe bestuursleden

Pad Finkeburen opgeknapt

In 2017 is er op de Finkeburen een pad aangelegd voor wandelaars. Dit in samenwerking tussen Plaatselijk Belang Idskenhuizen en Plaatselijk Belang Sint Nyk.

Van dit pad wordt sindsdien veelvuldig gebruik gemaakt en zorgt er voor dat de situatie een stuk veiliger is dan voorheen.

Om dit pad begaanbaar te houden is Obe Postma in 2022 door Plaatselijk Belang Sint Nyk benaderd om de boel op te knappen: en met succes!

Het pad ligt er weer fantastisch bij!

We willen Obe Postma bedanken voor deze opknapbeurt.

Wij sizze: protte kuierwille!

 

 

De door Plaatselijk Belang geplaatste AED is na 12 jaar trouwe dienst met pensioen gegaan en vervangen door een nieuw exemplaar. De aanschafkosten zijn gedeeltelijk betaald met een schenking van Doniawerstal Energie en gedeeltelijk met eigen middelen van Plaatselijk Belang. 

Wat is een AED? Het is de afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. Een apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen. Dit gebeurt door middel van het geven van een elektrische schok. In de afgelopen jaren is een aantal keren gebruik gemaakt van de AED. Gelukkig was de reactie van omstanders met het gebruik van de AED de juiste. 

Wil je ook weten hoe je de AED gebruikt? Kijk dan op de site van de Hartstichting. De hartstichting geeft reanimatiecursussen, waarin het herkennen van een hartstilstand en het gebruik van de AED wordt uitgelegd. Zo ben je voor een klein bedrag (plm. 35 euro) in staat het leven van iemand te redden. Sommige verzekeraars vergoeden zelfs de kosten van de reanimatiecursus, check hiervoor je zorgpolis.

Plaatselijk Belang zorgt voor een goed werkende AED, ben jij degene die kan handelen??        

Bedankt vrijwilligers

Plaatselijk Belang bedankt vrijwilligers.

 

Afgelopen maand is er weer hard gewerkt in het bos. De damwand van het bruggetje bij de voetbalvelden, was hoognodig aan vervanging toe. Voordat de bestuursleden dit zelf konden oppakken, waren er al vier enthousiaste vrijwilligers aan de slag. Hoe mooi is dat! Thewes Hoekstra, Harm Agricola, Meinte Leenstra en Dick de Jong hebben de mouwen opgestroopt en de boel voortvarend opgeknapt. Met het gratis verkregen materiaal van Jappie Nagelhout en Tjalling van Eysinga hebben ze een prachtig resultaat neergezet! We bedanken hun voor hun inzet en tijd. 

WBTR

(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, niet goed op de kas passen en ander ongewenst gedrag binnen besturen te voorkomen. Wellicht vraagt u zich als bestuurslid van een vereniging of stichting zich af of u de statuten nu direct moet aanpassen.

Om u daarover te informeren delen wij hier informatie die wij ontvingen van verschillende notarissen.

Het gaat om een column geschreven door Karin Rientjes, notaris te Sneek. KLIK HIER Verder treft u een Stappenplan WBTR aan dat is opgesteld door Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân. KLIK HIER Aan de hand van dit document kan een vereniging nagaan welke acties vereist en wenselijk zijn.

Indien u vragen heeft over de WTBR, dan kunt u het beste contact opnemen met een notaris.

Dodenherdenking 2021

Út namme fan PB Sint Nyk wolle wy eltsenien tige tank sizze foar harren bydrage, yn hokker foarm dan ek, oan de 4-maaie betinking. It wie in ynbannich en sober barren, mar lykwols in moaie betinking.

Fertsjintwurdigers fan ús gemeente, de Ondernemers Vereniging Sint Nyk, de jeugdbestjoeren, de skoallen en PB Sint Nyk hawwe by de betinking oanwêzich west en harren blommen en kransen by it monumint lein. Foar de twa minuten stilte út wurde mei it blazen fan de Taptoe ek noch in earbetoan brocht.

Fansels hoopje wy, PB Sint Nyk, dat wy takom jier ien en oar wer op de gebrûklike wize dwaan kinne.

75 jaar bevrijding

DONIAGA -  Met het weghalen van een doek hebben Akke Nijholt – Postma  en burgemeester Fred Veenstra de plaquette onthuld ter nagedachtenis van de vier omgekomen Amerikaanse piloten. Hun vliegtuig stortte, na een actie in Bremen, op 26 november 1943 in het weiland op de grens van Doniaga en Sint Nicolaasga.

bron: www.desintnykster.nl


PB Projecten

Pleinverlichtig afgerond

Jeu de boule baan opgeknapt