Welkom bij Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga

Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga is opgericht op 1 maart 1905.

De vereninging heeft als doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving.

Daarbij denken wij aan:

- het verkeersbeleid en de verkeersveiligheid

- voorzieningen op het gebied van sport en recreatie

- bestemmingsplannen

- groenbeheer en milieu

- communicatie infrastructuur.

Kortom het bevorderen van het leefklimaat.

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!Dodenherdenking 2021

Út namme fan PB Sint Nyk wolle wy eltsenien tige tank sizze foar harren bydrage, yn hokker foarm dan ek, oan de 4-maaie betinking. It wie in ynbannich en sober barren, mar lykwols in moaie betinking.

Fertsjintwurdigers fan ús gemeente, de Ondernemers Vereniging Sint Nyk, de jeugdbestjoeren, de skoallen en PB Sint Nyk hawwe by de betinking oanwêzich west en harren blommen en kransen by it monumint lein. Foar de twa minuten stilte út wurde mei it blazen fan de Taptoe ek noch in earbetoan brocht.

Fansels hoopje wy, PB Sint Nyk, dat wy takom jier ien en oar wer op de gebrûklike wize dwaan kinne.

75 jaar bevrijding

DONIAGA -  Met het weghalen van een doek hebben Akke Nijholt – Postma  en burgemeester Fred Veenstra de plaquette onthuld ter nagedachtenis van de vier omgekomen Amerikaanse piloten. Hun vliegtuig stortte, na een actie in Bremen, op 26 november 1943 in het weiland op de grens van Doniaga en Sint Nicolaasga.

bron: www.desintnykster.nl

 

 

 

 

 

 

 

Overhandiging de cheque van de Rabobank aan leden van de projectgroep

v.l.n.r.: Roel van Nijen (Plaatselijk Belang), Carolien de Lange (Plaatselijk Belang), Karel Hiemstra (Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland)


PB Projecten

Pleinverlichtig afgerond

Jeu de boule baan opgeknapt