Welkom bij Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga

Ledenvergadering 13 Oktober 20:00

Het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga nodigt haar leden uit voor de ledenvergadering op woensdag 13 oktober aanstaande om 20.00 uur in het Zalencentrum.

Nadat vorig jaar de ledenvergadering niet door kon gaan, heeft het bestuur besloten om dit jaar de ledenvergadering weer te organiseren. Nu de maatregelen rondom Corona verruimd zijn, vinden wij het belangrijk om onze leden bij te praten.

U bent welkom in de grote zaal van het Zalencentrum. Voor het bijwonen van de vergadering is de Corona Check App niet noodzakelijk. Deze is wel nodig indien u gebruik maakt van de foyer.

 

Klik HIER voor de Agenda 

Klik HIER voor het jaarverslag van 2020

Klik HIER voor de notulen van 2019

 

Graag tot ziens!

 

Bestuur Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga


Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga is opgericht op 1 maart 1905.

De vereninging heeft als doel: het behartigen van de belangen van de inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving.

Daarbij denken wij aan:

- het verkeersbeleid en de verkeersveiligheid

- voorzieningen op het gebied van sport en recreatie

- bestemmingsplannen

- groenbeheer en milieu

- communicatie infrastructuur.

Kortom het bevorderen van het leefklimaat.

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!


Stoeptegel los!!!!!

Ziet u afval, losliggende stoeptegels, een volle container of een gevaarlijke verkeerssituatie? Geef het door.


WBTR

(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, niet goed op de kas passen en ander ongewenst gedrag binnen besturen te voorkomen. Wellicht vraagt u zich als bestuurslid van een vereniging of stichting zich af of u de statuten nu direct moet aanpassen.

Om u daarover te informeren delen wij hier informatie die wij ontvingen van verschillende notarissen.

Het gaat om een column geschreven door Karin Rientjes, notaris te Sneek. KLIK HIER Verder treft u een Stappenplan WBTR aan dat is opgesteld door Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân. KLIK HIER Aan de hand van dit document kan een vereniging nagaan welke acties vereist en wenselijk zijn.

Indien u vragen heeft over de WTBR, dan kunt u het beste contact opnemen met een notaris.

Dodenherdenking 2021

Út namme fan PB Sint Nyk wolle wy eltsenien tige tank sizze foar harren bydrage, yn hokker foarm dan ek, oan de 4-maaie betinking. It wie in ynbannich en sober barren, mar lykwols in moaie betinking.

Fertsjintwurdigers fan ús gemeente, de Ondernemers Vereniging Sint Nyk, de jeugdbestjoeren, de skoallen en PB Sint Nyk hawwe by de betinking oanwêzich west en harren blommen en kransen by it monumint lein. Foar de twa minuten stilte út wurde mei it blazen fan de Taptoe ek noch in earbetoan brocht.

Fansels hoopje wy, PB Sint Nyk, dat wy takom jier ien en oar wer op de gebrûklike wize dwaan kinne.

75 jaar bevrijding

DONIAGA -  Met het weghalen van een doek hebben Akke Nijholt – Postma  en burgemeester Fred Veenstra de plaquette onthuld ter nagedachtenis van de vier omgekomen Amerikaanse piloten. Hun vliegtuig stortte, na een actie in Bremen, op 26 november 1943 in het weiland op de grens van Doniaga en Sint Nicolaasga.

bron: www.desintnykster.nl

 

 

 

 

 

 

 

Overhandiging de cheque van de Rabobank aan leden van de projectgroep

v.l.n.r.: Roel van Nijen (Plaatselijk Belang), Carolien de Lange (Plaatselijk Belang), Karel Hiemstra (Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland)


PB Projecten

Pleinverlichtig afgerond

Jeu de boule baan opgeknapt