Opzeggingsformulier lidmaatschap Plaatselijk Belang Sint Nyk.

Het lidmaatschap kan jaarlijks opgezegd worden tot uiterlijk 31 december voorafgaande aan het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Hierbij wil ik graag het lidmaatschap opzeggen van: