Masterplan Sint Nyk 2018

Woning behoefte peiling

Om ervoor te zorgen dat Sint Nyk ook in de toekomst een fijne woonplaats blijft, met voldoende  goede voorzieningen, is in opdracht van Plaatselijk Belang Sint Nyk en Ondernemers Vereniging Sint  Nyk  het “Masterplan Sint Nyk 2018” opgesteld  In het masterplan is gekeken naar sport, onderwijs en wonen, hierin zijn de scholen, sportvelden en  de sporthal op een nieuwe locaties gesitueerd. Door deze nieuwe situering komt er ruimte in   Sint Nyk beschikbaar voor mogelijke nieuwe woningbouw  Om te bepalen aan wat voor type woningen behoefte is in Sint Nyk en om welke aantallen dit zal  gaan is er een enquête gehouden onder de bewoners in en rondom Sint Nyk.   De enquête is zowel digitaal als op papier verspreid. Op deze manier zijn er zo veel mogelijk reacties  ontvangen. Als bijlage zijn de resultaten toegevoegd van de ingevulde enquêtes.

Download
woningbehoeftepeiling sint nyk_dd_16-03-
Adobe Acrobat document 282.9 KB